Dokumenty:

  Servis

  Servis klimatizačného zariadenia pozostáva z dvoch hlavných bodov

  Čistenie a dezinfekcia

  Filtre klimatizačných zariadení zachýtavajú zo vzduchu prachové a peľové častice. Na výmenníkoch klimatizačných zariadení sa vplyvom prechodu teplého vzduchu vytvára kondenzát – vlhkosť (rovnako ako námraza v chladničke). Vlhké prostredie, ktorého pôsobeniu je klimatizačné zariadenie vystavené počas celej doby prevádzky je živnou pôdou rozmnožovanie plesní a baktérií. Dôležité je preto dôkladné vyčistenie a kvalitná dezinfekcia filtrov a výmenníkov klimatizačného zariadenia. Ide o Vaše zdravie!

  Kontrola hlavných funkčných častí

   • Kontrola stavu chladiaceho média. Už malý úbytok chladiaceho média môže zásadne ovplyvniť životnosť kompresora, nakoľko nedochádza k jeho zachladzovaniu, hoci na komfortnom používaní sa nemusí úbytok vôbec prejaviť ale spotreba el.enrgie neumerne stúpa.

   

   • Kontrola elektrického zapojenia. Vibráciami sa môžu oslabiť spoje a uvolniť vodiče.

   

   • Kontrola odtoku kondenzátu. V prípade používania kondenzného čerpadla sa kontroluje aj jeho funkčnosť.

   

  Pravidelná údržba a servis chladiarenských a klimatizačných zariadení prispieva k bezporuchovej prevádzke, dlhej životnosti a zabezpečí Vám zdravší a čistejší vzduch.

  Vykonávame servis všetkých značiek bytových klimatizácií. Ak máte záujem o servisnú prehliadku, prosím kontaktujte nás.