Dokumenty:

  K optimálnemu výkonu a najmä životnosti klimatizácie by sa mala vykonávať raz za rok údržba klimatizácie a dezinfekcia systému!

  V systéme klimatizácie je použitý špeciálny olej, ktorý ma za úlohu mazanie kompresora ale hlavne má schopnosť absorbovať do seba okolitú vlhkosť, čím stráca mazacie schopnosti a ohrozuje kompresor a ostatné súčasti koróziou a vznikom kyselín!

   

  Preto je nevyhnutné vykonávať pravidelnú údržbu klimatizácie

   

  Kompletný servis a plnenie klimatizácie znamená:

  · napojenie na systém

  · odsatie starého oleja a zbytku chladiva

  · vákuovanie systému

  · podtlakový test tesnosti

  · naplnenie systému novým olejom, kontrastnou UV látkou a chladiacim médiom

  · test tlaku a funkcie klimatizácie

  · meranie účinnosti chladenia

  · Tlač servisného protokolu

   

  Všetky úkony sa realizujú na plne automatickej profesionalnej plničke SILVER FUTURA DIAG

  pre objednanie volajte 0905 105 959

  Plnenie sa vykonáva v autocentre JAMATT  ul. HRONSKÁ 4 Levice